สถาบันการศึกษา


       CMU         Uniserv คณะมนุษยศาสตร์ สถาบันภาษา คณะศึกษาศาสตร์

 

   รร.สาธิต มช.   คณะวิจิตรศิลป์ มช. คณะบริหารธุรกิจ มช. คณะแพทย์ มช. สื่อสารมวลชน มช

 

CAMT CMU    มหาวิทยาลัย แม่โจ้     ม.ราชภัฏเชียงใหม่   ม.ราชภัฏลำปาง    มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

 ม.ธรรมศาสตร์ ลำปาง คณะวิศวกรรม มช มหาวิทยาลัยพายัพ            ม.ราชมงคล               สพฐ.           

 

    วิทยาลัยเทคนิค ชม.      วิทยาลัยอาชีวะ ชม. วิทยาลัยเทคนิค ลำปาง วิทยาลัยอาชีวะ ลำปาง รร.โปลิเทคนิคลานนา

 

            วิทยาลัยเมโทร                         ว.พาณิชยการ ชม.       Grace Inter  CDSC inter รร.วารี

 

 รร.มงฟอร์ตมัธยม รร.มงฟอร์ตประถม Prince royal รร.ยุพราชวิทยาลัย. รร.แม่ริมวิทยาคม

 

 รร.ส่วนบุญโฌปถัมภ์ รร.วัฒโนทัย ชม. นวมินทราชูทิศ พายัพ แม่จันวิทยาคม รร.อมก๋อย

 

        
    ITSC CMU รร.อนุบาลเชียงใหม่