บริษัท คอมเทล ซัพพลาย จำกัด TAX ID:0505545001307


COMPANY PROFILE

บริษัท คอมเทล ซัพพลาย จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2545 ทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท ให้บริการ ที่ปรึกษา ออกแบบ สำรวจ ติดตั้ง ระบบสื่อสาร และ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ พร้อมให้คำปรึกษา โดยมีเจ้าหน้าที่วิศวกรที่พรั่งพร้อมด้วยประสบการณ์ความรู้ ความสามารถ เพื่อให้บริการก่อนและหลังการขาย ด้วยประสบการมากกว่า 12 ปี

ภารกิจ ( Mission) 
เป็นผู้จัดหา ติดตั้งและให้บริการระบบสื่อสารและเครือข่าย ครบวงจร ทั้งภาพเสียงข้อมูล ทุกรูปแบบโดยคำนึงความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า 

บริการ ( Service) 
มีการดำเนินธุรกิจทางด้าน บริการให้คำปรึกษา การสำรวจ การออกแบบ การจัดหา ติดตั้ง ดูแล ระบบด้าน เทเลคอม และ ดาต้าคอม ในรูปแบบ Turnkey และ Outsourcing Service ในงานที่เกี่ยวข้องกับ 

Base Station System (BSS) GSM900,GSM1800 , 3G NodeB , Antenna

Optical Repeater , MCPA Install & Test Commissioning

 

Optical Fiber Network  (Indoor ,Outdoor) , Survey , Install , Test 


Enterprise Networking & Cabling System LAN ,WAN , MLPS 


Broadband Communications WiFi, VoIP , ADSL , VDSL , DSLAM , G.HDSL , Wimax 


Transmission System  Microwave , PDH , SDH , DWDM 

นโยบายบริษัท 
มุ่งมั่นทุ่มเทในการพัฒนาและวิจัย ผลงานของบริษัท มุ่งเน้นความเป็นเลิศในธุรกิจหลัก โดยยึดหลัก Quality & Speed ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัทกับลูกค้า