บริการของเรา

งานบริการด้านต่างๆ ของ Vcomtel

Telecom Service

งานระบบสื่อสาร ติดตั้ง GSM Base Station สำรวจและ ออกแบบ ,การติดตั้งการทดสอบและส่งงาน

ดาวน์โลหด PDF:464.pdf

Fiber optic .System

งานระบบสื่อสาร ติดตั้งสายไฟเบอร์ ออฟติก สำรวจบริเวณหน้างาน เพื่อนำเสนอ ลูกค้าโดย สรุปข้อมูลต่างๆ

ดาวน์โลหด PDF:

System intergate Service

สำรวจบริเวณหน้างาน เพื่อนำเสนอ ลูกค้าโดย สรุปข้อมูลต่างๆ อาทิเช่นระยะทาง ปริมาณงาน ระยะเวลาดำเนินงาน

ดาวน์โลหด PDF:466.doc